Privremena web stranica općine Brod Moravice

Dobro došli na privremenu web stranicu općine Brod Moravice

Na temelju odredbe članka 31. Statuta Hrvatskog Crvenog križa Gradskog društva Crvenog križa Delnice, a u skladu s Odlukom o financiranju Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike KLASA: 984-01/23-01/29, URBROJ: 524-07-02-01-01/2-24-19 od 08. veljače 2024. te Odluke o izmjenama i dopunama KLASA: 984-01/23-01/29, URBROJ: 524-07-02-01-01/2-24-22 i Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava Kodni broj: SF.3.4.11.01.0056 od 01. ožujka 2024. godine

Europskog socijalnog fonda plus u okviru Programa Učinkoviti ljudski potencijali 2021-2027. „Pružimo ruke II“ – ZAŽELI – PREVENCIJA INSTITUCIONALIZACIJE, ravnateljica Hrvatskog Crvenog križa Gradskog društva Crvenog križa Delnice objavljuje

JAVNI POZIV

za zapošljavanje

u sklopu projekta „Pružimo ruke II – Zaželi-prevencija institucionalizacije “, SF.3.4.11.01.0056

Predmet Javnog poziva:

Zapošljavanje radnika/ radnice za pružanje potpore i podrške u svakodnevnom životu starijim osobama i osobama s invaliditetom na određeno vrijeme u trajanju do 32 mjeseca u punom radnom vremenu radi provedbe aktivnosti u sklopu projekta „Pružimo ruke II – Zaželi- prevencija institucionalizacije, SF.3.4.11.01.0056, financiranog iz Europskog socijalnog fonda plus Program Učinkoviti ljudski potencijali 2021. – 2027.

Naziv radnog mjesta: radnik/radnica za pružanje potpore i podrške starijim osobama i osobama s invaliditetom (program Zaželi)

Broj traženih radnika/radnica: 20

Vrsta zaposlenja: radni odnos na određeno vrijeme – do 32 mjeseca

Radno vrijeme: puno radno vrijeme

Mjesto rada: Grad Delnice, Općina Mrkopalj i Općina Brod Moravice

Obrazac prijave za zapošljavanje

01_javni poziv za zapošljavanje